Round Triple Tenon @90 Degree

Triple Tenon @90
2-3/8” Dia. to 3” Dia.

Category:

Triple Tenon @90